Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2112 Korpuslingvistiikka 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja David Bergen, yliopistonlehtori Carla Suhr
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Pakollinen: perusopinnot valmiit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään korpuksia ja konkordanssiohjelmaa, koostamaan oman korpuksen sekä arvioimaan korpustyökalujen soveltuvuutta omaan työhön ja tutkimukseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään korpuslingvistiikan menetelmiin ja sovelluksiin, tutustutaan erilaisiin korpuksiin, harjoitellaan korpustyökalujen käyttöä sekä tiettyä tarkoitusta varten rajattujen korpusten koostamista, käsittelyä ja hyödyntämistä. Lopuksi opiskelija laatii lyhyen raportin, jossa hän kuvaa oman korpusprojektin etenemistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 38 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 1 periodin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Portfolio
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aikaisintaan 2. vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen