Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN5211 Kieli- ja käännösteknologia 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja David Bergen, lehtori Kalle Konttinen, lehtori Timo Toijala, N.N. (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Edeltävät opinnot
Käännösviestinnän esittelykurssit A & B

Osaamistavoitteet

Saada yleiskuva kieli- ja käännösteknologian suuntauksista ja tutustua joihinkin käännösteknologian muotoihin.

Sisältö

Kieli- ja käännösteknologian yleisesittely, kontrolloidun kielen käsite, kääntäjän tietotekniset apuvälineet kuten konekääntäminen, käännösmuisti, konkordanssiohjelmat, korpukset, puheentunnistus, oikolukuohjelmat, kieliopintarkistusohjelmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 22 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetusta 4 h/vko, harjoitukset ATK-luokassa. Kurssi kestää yhden periodin: III

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin alussa ilmoitettavat artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen