Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1339 A5.b. Seminaari (sivuaine) 6 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1.a. Suomen ja sen sukukielten kehitys, A1.b. Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys, A1.c. Sanaston rakenne ja kehitys, A1.d. Unkarin kielen historia

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjoittamisen kriteerien tuntemus ja taito soveltaa niitä itsenäisesti tutkielman laatimisessa; kyky käyttää tutkimusalan keskeistä kirjallisuutta; kyky laatia itsenäisesti tutkimussuunnitelma ja tutkielma sovitusta aiheesta; harjaantuminen tieteellisen keskustelun käymiseen

Sisältö

Seminaari-istunnot ja seminaarityöskentely; tiedonhankinnan syventävä opetus; kirjallisuuteen perehtyminen; itsenäinen aineiston käsittely; tutkimussuunnitelman laatiminen (periodi I), seminaariesitelmän kirjoittaminen (periodi II), esitelmien käsittely sekä yhden esitelmän opponointi seminaari-istunnossa (periodit III ja IV)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 34 t 0 t

Seminaari-istunnot, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Kirjallinen seminaarityö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Seminaari-istunnot n. 34 t. Periodin I johdattava jakso on pelkästään aineopintojen seminaarin osanottajille ja periodin II aikana laaditaan itsenäisesti seminaarityö. Periodit III ja IV ovat yhteisiä syventävien opintojen seminaarin kanssa (aineopintojen seminaarityöt käsitellään periodin III aikana ja syventävien periodin IV aikana).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen