Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4004 S4. Theories of Language and Discourse 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Attila Krizsán
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Mielellään mukaan lukien englannon kielen aineopinnot. Discourse Studies and Pragmatics -kurssi vastaa Interacting with Text -kurssia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät kielentutkimuksen, varsinkin diskurssintutkimuksen, teoriat ja suuntaukset.

Sisältö

Perehtyminen diskurssintutkimuksen teorioihin sekä puhutun ja kirjoitetun diskurssin analysoimiseen kehitettyihin metodeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Huom. Kurssin tenttisuoritus toimii pääkriteerinä valittaessa opiskelijoita linjan tutkimusmetodikurssille (kiintiö 14).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Discourse Track (Englannin kieli, englantilainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen