Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4009 S9. SLA Thesis Seminar 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
professori Päivi Pietilä, lehtori Pekka Lintunen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
190 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
HuK-tutkinto sekä S7 ja S8 on oltava suoritettu seminaaria aloitettaessa.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan suunnitelmallisemmiksi ja pitkäjänteisemmiksi.
-Opiskelija osaa tehdä opintolinjan alaan liittyvää tutkimusta ja hahmottaa yhteyksiä aiemmissa opinnoissa käsiteltyjen aihepiirien välillä.
-Opiskelija osaa tuottaa tieteellistä tekstiä omasta tutkimuksestaan.
-Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa tutkimukseen ja siitä raportointiin liittyvää rakentavaa kritiikkiä sekä toimia saamansa palautteen perusteella.
-Opiskelija on kehittänyt ryhmätyöskentelytaitojaan.
-Opiskelija on saattanut pro gradu -tutkielmansa valmiiksi.

Sisältö

Seminaarin kestäessä käsitellään tutkielman laatimiseen liittyviä kysymyksiä, keskustellaan kunkin opiskelijan tutkielmasta sen eri vaiheissa sekä kirjoitetaan olennainen osa itse tutkielman tekstistä; seminaarin päättyessä tutkielman tulisi olla valmis.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetusta 2 h/vko.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • englanniksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
englanniksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Alkava ryhmä: 4. vuoden kevät, periodi IV. Jatkava ryhmä: 5. vuoden syksy ja kevät, periodit I-IV.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLA Track (Englannin kieli, englantilainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen