Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF1029 S14. Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
professorit ja muu tutkielmien ohjaukseen osallistuva henkilökunta
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
190 op.
Edeltävät opinnot
HuK-tutkinto sekä oman opintolinjan johdanto- ja metodikurssit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osoittaa pystyvänsä itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön valitsemallaan englantilaisen filologian alueella ja hallitsevansa tieteellisen esitystavan.

Sisältö

Sivuaineen tutkielman ohjeellinen pituus on 13 000-20 000 sanaa (n. 40-60 sivua) poislukien liitteet ja suomenkielinen lyhennelmä. Tutkielma kirjoitetaan englannin kielellä ja siihen liitetään suomenkielinen lyhennelmä (5-10 sivua). Yksityiskohtaiset ohjeet tutkielman ulkoasusta on esitetty oppiaineen verkkosivuilla Style Sheet for Papers and Theses -oppaassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
englanniksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Lisätietoja

Tutkielman teko aloitetaan aiheen valinnalla. Aiheesta ja ohjauksesta sovitaan professorin kanssa tutkielmaseminaarissa. Tutkielman kirjoittamisen ohjaus tapahtuu tutkielmaseminaarissa ja henkilökohtaisena ohjauksena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANTILAISEN FILOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Englannin kieli, englantilainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen