Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2305 A19. Kääntämisen teoriat ja tutkimus, P 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Leena Laiho, professori Outi Paloposki (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Tuntea käännösteorian ja -tutkimuksen keskeiset suuntaukset ja käsitteet sekä käännösteorioiden taustatekijöitä. Hahmottaa, miten teoriamalleja hyödynnetään kääntämisen ja käännösten analysoimisessa ja kuvaamisessa sekä käännöstutkimuksessa.

Sisältö

Kääntäminen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen kohteena: Miksi ja miten käännöksiä, kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan? Käännöstutkimuksen syntyyn ja eri teorioiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät; käännöstieteen varhaisvaiheet; eri maissa ja kielialueilla syntyneet teoriat; kulttuurinen, kielellinen ja sosiologinen käänne. Tutkimussuuntausten keskinäiset suhteet ja eri teorioiden avaamat tutkimusnäkymät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

1. periodi: osallistuminen kääntämisen linjojen yhteisille luennoille; 2. periodi: seminaarityöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen kontaktiopetukseen, luentopäiväkirja, seminaarityö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti proseminaarin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen