Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1756 A20. Tieteellinen kirjoittaminen, P 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Hallita tieteellisen kirjoittamisen kielelliset ja tyylilliset piirteet sekä konventiot teoriassa ja käytännössä.

Sisältö

Tutustuminen erilaisiin tieteellisiin teksteihin; perehtyminen tieteellisten tekstien rakenteeseen, kieleen, tyyliin ja konventioihin sekä harjaantuminen niiden käyttämiseen; lukutekniikka- ja kirjoittamisharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luennot ja harjoituksia 14 t, kielineuvonta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
saksaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen