Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1787 A21. Proseminaari ja kandidaatintutkielma, P (pa) 10 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Leena Laiho

Osaamistavoitteet

Rajatun tutkimusaiheen valinta ja tutkielman kirjoittaminen tieteellistä teoreettista tietämystä ja metodologiaa soveltaen.

Sisältö

Perehdytään tutkielman laatimisen tekniikkaan ja alan lähdekirjallisuuden käyttöön, tutustutaan muiden opiskelijoiden aihealueisiin ja töihin, opponointi, tutkielman kirjoittaminen.

Toteutustavat

Luennot ja seminaari-istunnot. Proseminaari järjestetään vuoroviikoin seminaarin (S15) kanssa. Kurssi kestää koko lukuvuoden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi opponointi ja aktiivinen osallistuminen proseminaari-istuntoihin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakso arvioidaan kokonaisuudessaan, kun kypsyysnäyte on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen