Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1862 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
professori Kari Keinästö

Osaamistavoitteet

Harjaantua tieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja hankkia kyky itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman kriittisen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen.

Sisältö

Tiedonhakua ja kirjallisuuden lukemista, tutkimuksen suunnittelua ja arviointia, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, tieteellistä kirjoittamista sekä työn teknistä hiomista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Suorituskielet saksa ja suomi. Opinnäytetyön laajuus on 60 - 100 sivua. Opinnäytetyö suositellaan laadittavaksi saksan kielellä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Lausunto ja arvosana tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

4. tai 5. opiskeluvuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen