Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2083 S11. Konsekutiivitulkkaus I, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Birgit Griese-Saarinen, tuntiopettaja Marja Savolainen, FL
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai muut vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Oppia hallitsemaan tulkkausviestintää keskustelu-, neuvottelu- ja esittelytilanteissa sekä perehtyä eri aihepiirejä käsittelevien puhe-esitysten tulkkaukseen konsekutiivisesti simuloiduissa viestintätilanteissa; omaksua konsekutiivitulkkauksen tekniikka ja tulkin rooli sekä oppia tiedonhaku tulkkausviestinnän näkökulmasta.

Sisältö

Erityyppisiä valmentavia harjoituksia ja tulkkausharjoituksia etukäteisvalmistautumista vaativissa tulkkaustilanteissa, aktiivista osallistumista omien ja muiden suoritusten arviointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi osallistuminen suoritusten suulliseen ja kirjalliseen arviointiin sekä tiedonhakutehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen