Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2084 S12. Konsekutiivitulkkaus II, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann, tuntiopettaja Marja Savolainen, FL
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai muut vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Kyetä suoriutumaan viestinnällisesti edustavien vaativien tilanteiden konsekutiivitulkkauksesta saksasta suomeen ja suomesta saksaan, hankitaan valmiudet selviytyä tietynlaisista autenttisista tulkkaustoimeksiannoista (eri aihepiirejä edustavat puhe-esitykset kuten alustukset ja esitelmät), omaksua valmistautumisstrategioita ja oppia tuntemaan temaattisia osakokonaisuuksia sisällöllisesti ja kielellisesti.

Sisältö

Konsekutiivitulkkausta simuloiduissa tai autenttisissa viestintätilanteissa, joihin valmistaudutaan etukäteen kulloisenkin toimeksiannon mukaisesti; kirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi osallistuminen omien ja muiden suoritusten arviointiin sekä kirjallinen analyysi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen