Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2085 S13. Simultaanitulkkaus I, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann, ma. yliopisto-opettaja Tiina Holopainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai muut vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Oppia vaiheittain hallitsemaan simultaanitulkkausta teknisesti ja viestinnällisesti erilaisissa viestintätilanteissa, oppia hallitsemaan simultaanitulkkauksen perusteet, ymmärtämään simultaanitulkkausprosessin luonne ja analysoimaan simultaanitulkkaussuorituksia.

Sisältö

Simultaanitulkkausharjoituksia viestintätilanteissa, jotka aluksi ovat selkeästi harjoitustilanteita lähinnä saksasta suomeen, mutta myöhemmin lähenevät konferenssiviestintää puheineen ja esitelmineen ja sisältävät myös tulkkausta suomesta saksaan; tilanteet edellyttävät aktiivista valmistautumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi osallistuminen omien ja muiden suoritusten arviointiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen