Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2086 S14. Simultaanitulkkaus II, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann, ma. yliopisto-opettaja Tiina Holopainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai muut vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Oppia hallitsemaan konferenssiviestintää edustavien tilanteiden simultaanitulkkausta sekä konferenssien/seminaarien tulkkausviestintää kaikkine osatekijöineen ja oheistoimintoineen, kyetä tulkkausprosessin teoreettiseen kuvaukseen.

Sisältö

Vaativahkojen puheiden ja esitelmien tulkkausta saksasta suomeen ja suomesta saksaan; tilanteet edellyttävät aktiivista ja intensiivistä valmistautumista; Suoritusten itsearviointi ja analyysi; kirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi osallistuminen omien ja muiden suoritusten arviointiin ja kirjallinen analyysi yhdestä omasta suorituksesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen