Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA8918 S1. Käännösnäyte saksa - suomi, P 3–6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Leena Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Aineopintojen käännösviestinnän opintojaksot sekä A19. Kääntämisen teoriat ja tutkimus.

Osaamistavoitteet

Kyetä suoriutumaan vastaanotetusta käännöstoimeksiannosta kokonaisuudessaan vastuullisesti työelämän vaatimusten mukaisesti. Osata käyttää akateemisen koulutuksen tarjoamia teoreettisia välineitä toiminnan analysoimiseen ja kuvaamiseen. Osoittaa alan kirjallisuuden asianmukaisen käytön hallitseminen ja tiedonhakutaidot.

Sisältö

Vaativan autenttisen tai todellisuutta vastaavan laajahkon itse hankitun käännöstoimeksiannon ammattimainen itsenäinen suorittaminen sekä työn käännösteoreettinen kuvaaminen ja oman työn puolustaminen seminaari-istunnossa Oman työn lisäksi opiskelija toimii yhden muun työn tarkastajana ja opponenttina seminaari-istunnossa.

Toteutustavat

Esittelyluento ja seminaari-istunnot. Kurssi kestää 2 periodia, I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Näyttökoe

Suorituskielet suomi ja saksa. Näyttökokeena suoritetaan käännösnäytetyö. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen