Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA8917 S2. Käännösnäyte suomi - saksa, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Gerda Torikka
Edeltävät opinnot
Aineopintojen käännösviestinnän opintojaksot sekä A19. Kääntämisen teoriat ja tutkimus.

Osaamistavoitteet

Oppia analysoimaan toimeksiantokohtaisia ohjaustekijöitä, tuottamaan vaativien toimeksiantojen pohjalta käyttötilanteeseen sopivia ja kielellisesti moitteettomia saksankielisiä kohdetekstejä (tavoitetaso C1), käyttämään sopivia työmenetelmiä, analysoimaan käännösprosessiin liittyviä teoreettisia kysymyksiä ja perustelemaan omia ratkaisuja.

Sisältö

Vaativan käännöstoimeksiannon itsenäinen suorittaminen, käännösprosessin analysointi ja kuvaaminen sekä oman työn puolustaminen seminaari-istunnossa
Oman työn lisäksi opiskelija toimii yhden muun työn tarkastajana ja opponenttina seminaari-istunnossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

Kurssi kestää 2 periodia, I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Näyttökoe

Suorituskielet saksa ja suomi. Näyttökokeena suoritetaan käännösnäytetyö. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen