Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2081 S3. Käännösprojekti saksa - suomi, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Tiina Holopainen
Edeltävät opinnot
Aineopintojen käännösviestinnän opintojaksot sekä A19. Kääntämisen teoriat ja tutkimus.

Osaamistavoitteet

Syventää vaativien käännösongelmien hahmotus-, ratkaisu- ja perustelutaitoa.

Sisältö

Vaativia käännöstoimeksiantoja opiskelijan kanssa sovittavalta alalta.

Toteutustavat

Harjoituksia ja seminaari-istunnot.
Kurssi kestää 2 periodia, III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Projekti / käytännön työ

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin projektit ovat itsenäisiä käännösprojekteja tai mahdollisesti kyseessä on autenttinen yhteisprojekti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen