Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2082 S4. Käännösprojekti suomi - saksa, V 3–6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Birgit Griese-Saarinen, lehtori Bernd Lüecke
Edeltävät opinnot
Aineopintojen käännösviestinnän opintojaksot sekä A19. Kääntämisen teoriat ja tutkimus.

Osaamistavoitteet

Kyetä analysoimaan toimeksiantokohtaisia ohjaustekijöitä. Olla kykenevä tuottaamaan vaikeustasoltaan vaativien toimeksiantojen pohjalta käyttötilanteeseen sopivia ja kielellisesti moitteettomia saksankielisiä kohdetekstejä (tavoitetaso C1). Osata käyttää sopivia työmenetelmiä, analysoida sekä projektityöhön että käännösprosessiin liittyviä kysymyksiä ja perustella erilaisia käännösratkaisuja. Kyetä toimimaan tiimissä ja analysoimaan tiimi- ja projektityön prosesseja ja menetelmiä.

Sisältö

Perehdytään vaativiin käännöstoimeksiantoihin projektityönä soveltaen ja edelleen kehittäen kääntäjän eri osaamisalueita
Käännöstoimeksiannot ovat pääsääntöisesti tilaustöitä.

Toteutustavat

Luennot ja harjoituksia; kurssin laajuuden mukaan kesto 2-4 periodia (I ja II ja/tai III ja IV).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Suorituskielet saksa ja suomi. Kurssin projektit ovat vaativia käännöstoimeksiantoja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen