Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2013 S5. Suomentajaseminaari I ja II, V 3–6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Leena Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Aineopintojen käännösviestinnän opintojaksot sekä A19. Kääntämisen teoriat ja tutkimus.

Osaamistavoitteet

Kaksiosaisen kurssin tavoitteet ovat seuraavat: Perehtyä sanataiteen kääntämistä koskevaan tutkimukseen ja siihen liittyviin erilaisiin teorioihin. Ymmärtää sanataiteen suomentamisen erityispiirteet sekä teorian että käytännön tasolla. Tuntea käännettävän sanataideteoksen taloudelliset, juridiset ja kulttuuriset sidoksisuudet ympäristöönsä. Tuntea kustantajan ja kääntäjän välinen suomentamiseen liittyvä neuvotteluprosessi. Olla kykenevä hyödyntämään teoreettista taustaa tutkimukseen. Olla kykenevä tekemään kaunokirjallinen käännösnäyte kustantajalle.

Sisältö

Osa I: Tutustua sanataiteen kääntämisen teoreettisiin lähestymistapoihin. sanataideteoksen olemukseen, kirjallisuuden kääntämisen erityispiirteisiin. Perehtyä kaunokirjallisen käännöskirjan tuotantoprosessiin, itse suomentamiseen käännöskriittisen tarkastelun suorittajana.
Osa II: Tutustua suomentamiseen kääntämällä kaunokirjallisia tekstejä.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset ja seminaari-istunnot.
Kurssi kestää 2 periodia, III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari ja Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Osa I: Kurssin suorittamisen edellytyksenä luennot ja oheismateriaalin työstäminen. Lisäksi käännöskriittinen arvio ja kaksi suomentamiseen liittyvää esitystä.
Osa II: Kurssin harjoitustyöt ovat suomennostöitä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Ei järjestetä lv. 2013-2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen