Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1280 S8. AV-kääntäminen III: Selostus ja dubbaus V 3–6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Hankkia perustiedot ja -taidot selostus- ja dubbauskääntämisen erityispiirteistä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään teoriassa av-kääntämiseen kuuluvan selostus- (dokumenttien kääntäminen) ja dubbaus-kääntämisen erityispiirteisiin ja harjoitellaan ensin selostusta kääntämällä parityönä saksankielinen tv-dokumentti. Sen jälkeen ohjataan oman tekstin lukijaa, tallennetaan teksti äänitiedostoksi ja editoidaan äänite filmidokumentin alkuperäisiin ääniraitoihin sopivaksi. Sen jälkeen harjoitellaan dubbausta kääntämällä saksankielistä filmidialogia suomeksi siten, että alkuperäiset viseemit vastaavat mahdollisimman hyvin suomenkielistä puhuntaa. Dubbaus tehdään ryhmätyönä ja viimeistelty tulos äänitetään kuten selostus mutta roolijaon mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, oman osuuden kääntäminen, muokkaaminen selostukseen sopivaksi, lukijan ohjaaminen, oman lukuosuuden äänittäminen ja editointi. Materiaali annetaan kurssilla. Dubbausharjoitukset suoritetaan selostusosuuden jälkeen. Valmiista suorituksista tehdään raportti, johon liitetään oma käännös.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Ei järjestetä lv. 2013–2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen