Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1262 S9. Auktorisoidun kääntämisen perusteet, V 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtorit Jean Vienne, Kalle Konttinen, N.N., Marianna Sunnari (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Edeltävät opinnot
HuK-tutkinto.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy asiakirjojen kääntämisen perusteisiin ja auktorisoidun kääntäjän toimintatapoihin.

Sisältö

Asiakirjan käsite ja asiakirjan status, kansainvälinen asiakirjaliikenne, laillisesti pätevän käännöksen tehtävä ja merkitys, laki ja asetus auktorisoiduista kääntäjistä, opetushallituksen määräys tutkinnon perusteista, laillisesti pätevän käännöksen laatimisohjeet, keskeisten kääntämistä koskevien suomalaisten säädösten pykälät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Luennot 14 t ja luentoihin liittyvät oheistehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkinnon perusteet. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto. Määräys OPH 31/011/2007. Opetushallitus. Saatavissa: http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47344_auktorisoidun_kaantajan_tutkinto_2008.pdf

Hietanen, Kaarina (2005). Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste. Saatavissa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6436-2.pdf

Lisätietoja

Opiskelijan on saatava opintojaksosta vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa kielikohtaiseen harjoitusosioon (S10).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen