Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2037 S16. Seminaari, P 6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja, professori (emerita) Irmeli Helin

Osaamistavoitteet

Saavuttaa valmiudet itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn jonkin erityisalueen pohjalta; tieteellisten argumentointi- ja esitystapojen hallinta.

Sisältö

Tutkielman aiheen valinta, alustava kirjallisuus- ja muu aineistokartoitus, tiedonhakutapoihin ja relevantin tiedon erottamiseen perehtyminen, seminaariesitelmän laatiminen ja opponointi.

Toteutustavat

Luennot ja seminaari-istunnot.
Seminaari järjestetään vuoroviikoin proseminaarin (A21) kanssa. Kurssi kestää koko lukuvuoden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi Sisältö-kohdassa mainittujen tehtävien suorittaminen. Seminaariesitelmä suositellaan laadittavaksi saksan kielellä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
TIETEELLISET JA AMMATILLISET VALMIUDET (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen