Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2301 S18. Kääntäjän ammattitietous, V 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Bernd Lüecke (Kurssi toteutetaan vierailuluennoitsijoiden avulla yhteistyössä muiden kääntämisen oppiaineiden kanssa.)

Osaamistavoitteet

Hankkia peruskäsitys erilaisista kansainvälisen viestinnän ammattien käytännön näkökohdista.

Sisältö

Vaihtelee luennoitsijoiden mukaan: esimerkiksi freelance-kääntäjän työ, käännöstoimiston toiminta, oman yrityksen perustaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 36 t 0 t

Luennoille valmistautuminen (oheiskirjallisuuteen tutustuminen ja kysymysten miettiminen) 14 t, luennot 14 t, itsenäinen työskentely 14 t ja luentopäiväkirjan laatiminen 8 t, yht. 50 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltu suoritusajankohta 3. vuoden kevät, 4. vuoden kevät, 5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
TIETEELLISET JA AMMATILLISET VALMIUDET (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen