Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2311 S21.Terminologia, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
(Kurssi toteutetaan yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)

Osaamistavoitteet

Oppia perustiedot terminologiasta, perehtyä monikielisen sanastotyön periaatteisiin sekä tutustua sanastotyön tekemiseen tietokoneavusteisen sanastotyön välineillä. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa hyödyntää sanastotyön periaatteita myös kääntämisessä.

Sisältö

Termityön periaatteet ja menetelmät, terminmuodostuksen keinot, käsitejärjestelmien kuvaaminen ja sosioterminologian perusteet. Pienen monikielisen sanaston laatiminen. Tietokoneavusteisen sanastotyön välineisiin perehtyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Projekti / käytännön työ

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Ei järjestetä lv. 2013–2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
TIETEELLISET JA AMMATILLISET VALMIUDET (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen