Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0733 S2. Boktentamen i språkteori / Kieliteorian kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
a) Camilla Wide b) Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Kirjatentin suoritettuaan opiskelijalla on verrattain laaja ja syvällinen yleisnäkemys nordistiikasta tieteenä joko a) yleisen kielitieteen näkökulmasta tai b) soveltavan kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

a) Kielitieteen keskeiset käsitteet ja tutkimusalat. Ruotsin kielen rakenne ja kieliopillisen tiedon luonne ja merkitys. Ruotsin kielen vaihtelu ja sosiolingvistiikan tutkimusalueet.
b) Toisen kielen oppiminen, sen yleiset lainalaisuudet ja variaatio. Toisen kielen oppimisen tutkimus erityisesti ruotsin kielen näkökulmasta. Tutkimusalan keskeiset käsitteet, teoriat ja kysymykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen alkuvaihe (4. vuosi).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a) Sigurd, B. & Håkansson, G. (2007): Språk, språkinlärning och språkforskning. Luvut 2, 4, 5, 7 (88 s.)

Teleman, U., Hellberg, S. & Andersson, E. (2001): Inledning till grammatiken. (86 s.)

Norrby, C. & Håkansson, G. (2010): Introduktion till sociolingvistik. S. 11-340.

 

b) Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (2004): Svenska som andraspråk. S. 1-538.

Hammarberg. B. (2007): Nyare utvecklingar inom forskningen om svenska som andraspråk. I: Nordand, Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 1-2007, s. 43 – 61. (kysy oppiaineen kansliasta)

Lisätietoja

Kirjatentin b)-vaihtoehtoa suositellaan etenkin niille opiskelijoille, jotka tähtäävät opettajan ammattiin ja laativat mahdollisesti tutkielmansa kielen oppimisen alalta. Vaihtoehtoa a) suositellaan muille opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen