Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0920 P2. Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, P 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on jakson suoritettuaan yleiskuva venäjän kielen kehityksestä nykymuotoonsa ja sen tutkimuksen eri aloista.

Sisältö

Venäjän kielen kehityksen keskeiset vaiheet, katsaus joihinkin keskeisiin kielentutkimuksen alueisiin sekä esimerkkejä venäjän kielen tutkimuksesta nykypäivänä; oheislukemistona lyhyitä tutkimusartikkeleita

Toteutustavat

luento tai itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; a) kirjallinen tentti luennoista ja oheismateriaalista tai b) kirjallinen tentti, jossa suoritetaan teoksesta Ahti Nikunlassi (2002): Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen 70 ensimmäistä sivua ja noin 70 sivua muualta itse valiten

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen