Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0921 P3. Johdatus venäläiseen kulttuuriin, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Venäjän historian keskeiset vaiheet ja osaa sijoittaa ne aikajanalle; hänellä on käsitys jatkuvuuden ja muutoksen vuorovaikutuksesta venäläisessä kulttuurissa sekä halu ymmärtää ja selvittää nykypäivän instituutioiden, tapojen, aatteiden ja arvojen taustaa.

Sisältö

Venäjän historian keskeiset vaiheet ja vaikuttajahahmot, kansalliset symbolit, Moskovan ja Pietarin asema ja merkitys pääkaupunkeina, kansan ja vallan suhde, perhe ja naisen asema, koulutuksen historia, raha ja talous, kirjallisuuden asema venäläisessä kulttuurissa, venäläinen keittiö ja juhlat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

luento tai itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Kertauskuulustelu

suorituskielinä venäjä ja suomi; a) luennot ja kirjallinen tentti tai b) kirjallinen tentti, jossa suoritetaan: Riitta Pyykkö (2002): Maa jossa kaikki on mahdollista

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen