Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0922 P4. Johdatus venäläiseen kirjallisuuteen, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Venäjän kirjallisuuden historian pääpiirteet; hänellä on yleiskuva eri tyylisuuntauksista ja keskeisten kirjailijoiden tuotannosta sekä tuntuma kaunokirjallisuuden kieleen.

Sisältö

Venäjän kirjallisuuden historian keskeiset jaksot sekä keskeisten kirjailijoiden tuotanto; lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

itsenäinen työskentely tai luento

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Kertauskuulustelu

suorituskielinä venäjä ja suomi; a) kurssin loppukoe tai b) kirjallinen tentti, johon luetaan: Ekonen, Kirsti & Turoma, Sanna (2011): Venäläisen kirjallisuuden historia sekä kaunokirjallisten tekstien materiaalipaketti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

lukemisto kaunokirjallisia tekstejä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen