Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0776 A2. Käännös suomi-venäjä I, P 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
perusopinnot, aineopintojen normatiivinen kielioppi A5

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee kääntämään suhteellisen helppoa asiaproosaa suomesta venäjäksi käyttäen venäjän kielelle ominaisia rakenteita.

Sisältö

Kirjalliset käännösharjoitukset ja niiden analyysi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

harjoituskurssi

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

suorituskielinä suomi ja venäjä; harjoitustyö(t) ja osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen