Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0827 A5.a. Leksikologia, V 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee leksikologian peruskäsitteet sekä venäjän kielen sanaston kehityksen. Hän osaa analysoida sanastoa sen alkuperän, käyttöalueen ja tyylin kannalta ja on perehtynyt fraseologian ja leksikografian perusteisiin.

Sisältö

Sanaston luokittelu alkuperän, käyttöalueen ja tyylin kannalta; sanaston semanttiset ja hierarkkiset suhteet; nykykielen sanaston erityispiirteet; katsaus venäjän kielen fraseologiaan ja leksikografiaan; analyysitehtävät

Toteutustavat

luentokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; a) luentokurssi loppukokeineen tai b) kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi.

Ei opetusta 2012-2013

Kirjallisuus/Oppimateriaali

tentittävä materiaali Sovremennyj russkij jazyk, toim. L. A. Novikov (2003), 168-282 tai Rahmanova & Suzdal’ceva (2003): Sovremennyj russkij jazyk, 21-255 tai L. P. Krysin (2007): Sovremennyj russkij jazyk, 30-178 tai kuulustelijan kanssa sovittava muu materiaali

Lisätietoja

Kurssin voi käyttää myös syventävien opintojen valinnaisiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A5. Normatiivinen kielioppi II (Venäjän kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen