Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0820 A5.b. Kieliopin muita kysymyksiä, V 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin muiden kurssien katveeseen jäävään kieliopin alueeseen.

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan; sovittava opettajan kanssa

Toteutustavat

itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielenä venäjä tai suomi; a) kirjallinen tentti tai b) analyysitehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi
Ei opetusta lukuvuonna 2012-2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A5. Normatiivinen kielioppi II (Venäjän kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen