Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0924 A7. Venäläinen kulttuuri I, V 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova ja ma. yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson/jaksot suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti joitakin venäläisen kulttuurin ja yhteiskunnan osa-alueita.

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan

Toteutustavat

luentokurssit, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; luentokurssi loppukokeineen, kirjallinen tentti, essee tai referaatti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi

Lisätietoja

Jakson voi suorittaa suppeampana tai laajempana (vrt. A5 Normatiivinen kielioppi II); lisäohjeita ja sisältösuosituksia oppiaineen kotisivuilla.

Kurssi nyky-Venäjän maantuntemuksesta kevätlukukaudella 2013.
Muusta opetuksesta ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen