Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0929 S1. Tieteellisen tekstin tuottaminen ja suullinen viestintä, P 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy tuottamaan kirjallisia tekstejä venäjänkieliselle tieteelliselle esitykselle ominaisin keinoin ja käymään keskustelua eri teemoista.

Sisältö

Perehtyminen tieteellisen kielen rakenteeseen erityisesti syntaksin kannalta; suullisen kielenkäytön kehittäminen, keskusteluharjoitukset erityisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista

Toteutustavat

harjoituskurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielenä venäjä; osallistuminen opetukseen sekä siihen liittyvät harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuosi

Lisätietoja

kirjalliset harjoitukset voidaan sitoa opiskelijan pro gradu -tutkielmaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen