Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0934 S2. Käännös suomi-venäjä II, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kääntää vaativaa asiaproosaa suomesta venäjäksi, analysoida omaa käännöstään ja tarkastella venäjää ja suomea kontrastiivisesti.

Sisältö

Harjoituskäännökset ja palautetunnit, joilla analysoidaan lähtötekstiä ja opiskelijoiden siitä tekemiä käännöksiä sekä perehdytään kääntämisen teoriaan

Toteutustavat

harjoituskurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä suomi ja venäjä; kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen ja käännöskoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi
Ei opetusta lukuvuonna 2012-2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen