Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0935 S3. Käännös venäjä-suomi, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kääntää vaativaa eri tyylistä tekstiä venäjästä suomeksi, analysoida omaa käännöstään ja tarkastella venäjää ja suomea kontrastiivisesti.

Sisältö

Harjoituskäännökset ja palautetunnit, joilla analysoidaan lähtötekstiä ja opiskelijoiden siitä tekemiä käännöksiä sekä perehdytään kääntämisen teoriaan erityisesti suomen ja venäjän välisten käännösten kannalta

Toteutustavat

harjoituskurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen ja käännöskoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen