Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0825 S4. Syntaksi, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän syntaksin käsitteistön, ymmärtää ja osaa analysoida syntaksiin vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Systemaattinen perehtyminen venäjän kielen syntaksin erityispiirteisiin (lausetyypit, lauseenjäsenet, alistus, lauseen semanttisen funktion vaikutus sanajärjestykseen)

Toteutustavat

luentokurssi tai itsenäinen työskentely

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskielenä venäjä; a) kurssi loppukokeineen tai b) kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

tentittävä kirjallisuus Kratkaja Russkaja grammatika (2002), pod red. N.Ju.Švedovoj I V.V.Lopatina, 392-705 tai muu painos vastaavien sivujen osalta tai muu kuulustelijan kanssa sovittava venäjänkielinen materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen