Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0784 S5. Venäjän kielen historia, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova / professori Riitta Pyykkö
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäjän kielen historiallisen kehityksen ja tunnistaa sellaiset ilmiöt, jotka ovat historiallisina jäänteinä nykykielessä.

Sisältö

Kirjoitusjärjestelmä kyrillisen aakkoston kehittämisestä alkaen, äännehistorian kehitys noin 2000 vuoden ajalta ja sen implikaatiot nykykielessä, tärkeimmät morfologiassa ja syntaksissa tapahtuneet muutokset, kirjakielen kehittyminen kansankielen ja kirkkokielen synteesinä

Toteutustavat

luentokurssi tai itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

a) kurssi loppukokeineen tai b) kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Päivi Saurio (2005): Poimintoja venäjän kielen historiasta

tai muu kuulustelijan kanssa sovittava teos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen