Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0936 Avantgardesta sosialistiseen realismiin 3–6 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen ja tohtorikoulutettava Tintti Klapuri
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee viime vuosisadan alun venäläisen kirjallisuuden keskeiset kehityssuunnat.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan 1910-1930-lukujen venäläiseen kirjallisuuteen avantgardesta sosialistisen realismin nousuun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Kurssi toteutetaan yhdessä yleisen kirjallisuustieteen oppiaineen ja Aleksanteri-instituutin kanssa, ja luennoitsijoita on useita.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja

Suoritusmuoto on pelkän kurssin suorittavilla luentopäiväkirja ja oheismateriaalin suorittavilla yhdistetty luento- ja lukupäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Voidaan hyväksyä myös aineopintojen valinnaiseksi suoritukseksi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaaliasta päättää jokainen luennoitsija erikseen. Oheismateriaali tullee olemaan lyhyitä kirjallisuuskatkelmia ja kenties jokunen artikkeli. Materiaali yritetään valita niin, että venäjää ei tarvitse osata: tekstit löytyvät myös suomeksi tai englanniksi. Jos kurssin haluaa suorittaa laajempana (6 op), luetaan lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittava lisämateriaali (lähinnä kaunokirjallisuutta, mahdollisesti myös teoriaa).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
III VALINNAISIA OPINTOJA (Venäjän kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen