Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0527 b. Seminarium / Tutkielmaseminaari 8 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide, Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Hyvin tiedoin (3) suoritetut aineopinnot, hyväksytty kandidaatintutkielma. Kurssin Kielitieteen metodiikka suorittaminen on aloitettu edeltävässä periodissa.

Osaamistavoitteet

Tutkielmaseminaarin käytyään opiskelijalla on suurin osa maisterintutkielmastaan kirjoitettuna.

Sisältö

Tutkielman aiheen valinta ja rajaus, tutkimussuunnitelman laatiminen, keskeisen tutkimuskirjallisuuden kartoittaminen ja siihen perehtyminen. Tutkielmatekstin kirjoittaminen, sen esittely seminaarissa, muiden opiskelijoiden tekstien kommentointi ja yhden tekstin opponointi. Tutkielman aineiston kerääminen ja analysointi, tutkimustulosten esittäminen.

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely, henkilökohtainen ohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Seminaari

Osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen, tutkielmatekstin kirjoittaminen ja esittely seminaarissa, opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintosuorituksen arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen, oman tutkielmatekstin esittämiseen, opponointitehtävään ja tutkielmaprosessin etenemiseen aikataulun mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen 1. ja 2. vuosi (4. ja 5. opiskeluvuosi).

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
Seminaari alkaa periodissa IV ja jatkuu seuraavana lukuvuonna periodeissa I, II ja III.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen