Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0742 S4. Svenskan i tal och samtal / Puhekieli ja keskustelun kieli 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee puhutun kielen tutkimuksen, erityisesti keskusteluanalyysin, keskeiset tutkimusalueet. Hän tuntee alalla tehtyä tutkimusta, sen tavoitteita, menetelmiä ja tutkimustuloksia sekä hallitsee alan keskeisen terminologian.

Sisältö

Perehtyminen ruotsin puhekielen keskeisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen. Keskusteluntutkimuksen perusteet ja esimerkkejä keskusteluanalyysin menetelmistä ja tutkimustuloksista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Norrby, C. (2. painos, 2004): Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. (254 s.)

Folkmålsstudier 36 (1995). S. 11-74, 109-184. (www.fnf.fi/folkmalsstudier)

Tieteellisiä artikkeleita: n. 100 s. oppiaineen kansliasta saatavan luettelon mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen