Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0574 S4. Finlandssvenska / Suomenruotsi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomenruotsin erityispiirteet suhteessa ruotsin yleiskieleen sekä näiden piirteiden historiallista ja kontaktilingvististä taustaa. Hän tuntee suomenruotsin kielenhuollon keskeiset periaatteet. Hän on tutustunut joihinkin suomenruotsia koskeviin tutkimuksiin kielen eri aloilta.

Sisältö

Suomenruotsin asema suhteessa ruotsinruotsiin. Suomenruotsille tyypilliset piirteet kielen eri tasoilla. Suomenruotsin erityispiirteiden kehittyminen sekä suomen kielen vaikutus Suomessa puhuttavaan ja kirjoitettavaan ruotsin kieleen. Tutustuminen suomenruotsia koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Melin-Köpilä, Chr. (1996): Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan

sekä n. 200 s. tieteellisiä artikkeleita oppiaineen kansliasta saatavan luettelon mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen