Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0673 S4. Andraspråksinlärning och inlärarsvenska / Toisen kielen oppiminen ja oppijanruotsi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee toisen kielen ja vieraan kielen oppimista koskevat keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät. Hän tietää ja tunnistaa oppijankielen tyypilliset piirteet. Hän on tutustunut ruotsia toisena ja vieraana kielenä koskevaan tutkimukseen ja osaa kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja metodeja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu sekä arvioida niitä. Hän osaa vertailla eri tutkimussuuntauksia.

Sisältö

Toisen kielen kehittymistä ja oppijankieltä koskevat teoriat ja tutkimusmenetelmät. Ajankohtainen ruotsi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus ja sen tulokset. Oppijoiden tuotokset ja niiden analysointi sekä kielitaidon arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä tai esseet opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Savill-Troike, M. (2006): Introducing Second Language Acquisition

Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. (2010): Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.

sekä tieteellisiä artikkeleita oppiaineen toimistosta saatavan luettelon mukaan.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa aineopintoihin kuuluvan valinnaisen opintojakson ("specialiseringskurs") Svenska som andraspråk, se on suositeltavaa suorittaa ennen tätä opintojaksoa. Sama koskee kieliaineiden yhteistä kurssia Kielen oppiminen ja opettaminen, joka on niinikään valinnainen aineopinnoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen