Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0729 A6 / S5 Harjoittelu V 2–6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
professori Kari Keinästö, yliopisto-opettaja Anne Männikkö, tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Perehtyminen käytännössä germanistiikan alaan kuuluvaan opetustehtävään tai ammattikielen kehittäminen saksankielisessä maassa, esim. talouselämän alalla.

Sisältö

Esim. opetus (esim. kielioppituutorina toimiminen (3-6 op), ks. SAKS0001/P1), projektiharjoittelu tai muu oman alan työharjoittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • saksaksi
saksaksi:
Työharjoittelu

Suorituskieli saksa tai suomi harjoittelun luonteesta riippuen. Työharjoittelu, joka kestää vähintään kaksi kuukautta sekä raportti harjoittelusta (ei vaadita oppiaineemme kielioppituutoroinnista). Ohjeet raportin laatimiseen ovat saksalaisen filologian verkkosivuilla. Kielioppituurointi edellyttää harjoitusryhmien vetämistä yhdessä toisen tuutorin kanssa ja osallistumista viikottaisiin tuutoreiden ja kurssin vetäjän yhteisiin palavereihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kysy rekrytointipalvelusta rahoitusmahdollisuuksista ja katso seuraava nettisivu: http://rekrytointi.utu.fi/?cmd=opiskelijat.erasmus_harjoittelu

Ns. kielioppituutoroinnin osalta suunniteltu ajankohta periodit I-II ja/tai III-IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen