Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0731 S6 Pro gradu -tutkielma ja sivuaineen tutkielma P 20–40 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
professori Kari Keinästö ja lehtori dos. Doris Wagner
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjallisen tutkielman laadinnan eri vaiheiden sisäistäminen ja toteutus.

Sisältö

Tieteellisen tutkielman laatiminen saksalaisen filologian piiriin kuuluvasta aiheesta. Aiheesta sovitaan oppiaineen professorien kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • saksaksi
saksaksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet. Tutkielman laajuus 60-80 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet.

Lisätietoja

Laajuus: 40 op / sivuaineopiskelijoille 20 op
pakollinen opintojakso

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen