Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0291 S1.2 Kirjatentti III P 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
Ks. kuulustelija kirjatenttilistasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy itsenäisesti johonkin kielitieteelliseen alueeseen.

Sisältö

Valitun osa-alueen keskeiset aiheet ja kysymyksenasettelut.

Toteutustavat

Opiskelija saa suorittaa haluamansa määrän kirjatenttejä. Aiheet voi valita vapaasti kirjatenttilistasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Suorituskieli saksa. Mikäli kuulustelija on suomenkielinen, suorituskieli voi olla myös suomen kieli. Kirjatentti tai kirjareferaatti yhdestä kielitieteen osa-alueesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tentin voi suorittaa kaikkina laitostenttipäivinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus löytyy saksalaisen filologian ilmoitustaululla ja verkkosivuilla ole­vasta kirjatenttilistasta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/opiskelu/kirjatentit/filologia/Sivut/home.aspx.

Lisätietoja

pakollinen opintojakso

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen