Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0728 S4.1 Käännösharjoitukset III P 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Alexandra Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Ajankohtaisten saksalaisten sanomalehtitekstien sekä tieteellisten artikkelien sanastollinen ja rakenteellinen analyysi käännösharjoitusten avulla. Omien tekstien laadinta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Sisältö

Erilaisten syventävien suullisten ja kirjallisten käännösharjoituksien laatiminen.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen
saksaksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Suorituskieli suomi ja saksa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Lisätietoja

pakollinen opintojakso

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen