Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0741 S4.3 Kieliharjoittelu P 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Syventää saksalaisen kielialueen yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueiden ja ilmiöiden tuntemusta omakohtaisten kokemusten kautta.

Sisältö

Kielitaidon kehittäminen, kielen kulttuuritaustaan ja maan yhteiskunnallisiin oloihin tutustuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

saksaksi:
Muu

Suorituskieli saksa. Vähintään neljän viikon oleskelu saksankielisessä maassa. Opiskeluaikana suoritetusta kieliharjoittelusta on matkan päätyttyä laadittava 3-5 sivun mittainen saksankielinen selostus. Selostus kirjoitetaan asiatyylillä ja se tulee toimittaa oppiaineeseen viimeistään vuoden sisällä harjoittelun suorittamisesta. Selostukseen pitää liittää työ- tai kielikurssitodistus tai matkalippu, josta ilmenee kieliharjoittelun pituus. Selostukseen sisällytettävistä seikoista saa lisätietoja saksalaisen filologian ilmoitustaululta ja verkkosivuilta. Kieliharjoittelumerkinnän voi saada myös ennen opintojen alkua tehdystä matkasta, jos opiskelija on oleskellut saksankielisessä maassa joko lukioaikana vähintään yhden lukuvuoden ajan tai ylioppilastutkinnon suorittamisen ja saksan kielen opintojen aloittamisen välillä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Tällöin harjoittelu tulee hyväksyttää viimeistään viisi vuotta matkan päättymisen jälkeen. Ennen lukiota tehty matka ei kelpaa kieliharjoitteluksi. Kieliharjoittelu on pääaineopiskelijalle pakollinen syventävissä opinnoissa, mikäli sitä ei ole sisällytetty aineopintoihin. Vaihto-opiskelu suositellaan ajoitettavaksi 2.-4. opiskeluvuodelle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ks. A4.6 Kieliharjoittelu on pääaineopiskelijalle pakollinen syventävissä opinnoissa, mikäli sitä ei ole sisällytetty aineopintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen