Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1161 Suomen kielen rakenne, P 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja NN (luentokurssi) ja lehtori Ulla Palomäki (akvaariotentti)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Vieraita kieliä opiskeleva tottuu vertailemaan suomen kielen ja opiskelemansa vieraan kielen rakennepiirteitä ja soveltamaan kieliä vertaillessaan niiden kuvaamisessa käytettyä metakieltä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomen kielen rakenteeseen, erityisesti sen suomalais-ugrilaisia piirteitä korostaen ja tutustutaan suomen kielen rakennekuvauksessa nykyään käytettävään kieliopin termistöön Ison suomen kieliopin mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Luennot ja oheislukemista opettajan ohjeiden mukaan (luennot 22 t, oheislukeminen n. 50 sivua).
Kohdan korvaavasta suoritustavasta ks. opintojakson lisätiedot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Suomen kielen rakenne -luentokurssin voi korvata suorittamalla ns. akvaariotentin, joka järjestetään sl. 2013 viikolla 44 (ma 28.10. - pe 1.11.) ja kl. 2014 viikolla 6 (ma 3.2. - pe 7.2.) Tenttimisohjeet ja ilmoittautuminen osoitteessa https://tenttis.utu.fi/login/. Tenttiin luetaan kirja Irja Alho & Anneli Kauppinen: Käyttökielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1154, Tiede. Helsinki 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ESPANJA, ESPANJAN KIELI, AINEOPINNOT (Espanja, espanjan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen