Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0745 S2.2 Saksalainen kirjallisuushistoria aikakausittain II V 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksalainen filologia
Vastuuhenkilö
lehtori Doris Wagner

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat hallitsevat varhaisen saksankielisen kirjallisuushistorian perusteet.

Sisältö

Tekstimonisteen pohjalta katsaus saksankielisen kirjallisuuden eri aikakausiin varhaisvaiheista romantiikan kauteen. Aikakausien tärkeimmät kirjailijat ja heidän teoksensa.

Toteutustavat

kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti

Opiskelija voi halutessaan suorittaa lisäopintopisteitä tekemällä kirjallisen työn hyväksytyn tentin jälkeen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tekstimoniste: Doris Wagner: Deutsche Literaturgeschichte in Epochen II. Moniste on saatavana oppiaineen toimistosta (5 €).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen