Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0001 P1. Kieliopin peruskurssi, P 6–7 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Anne Männikkö

Osaamistavoitteet

Saavuttaa nykysaksan normatiivisen kieliopin perusteellinen tuntemus, saada kieliasiantuntijuuden edellyttämiä teoreettisia valmiuksia kielen rakenteen ymmärtämiseen ja analyysiin, hankkia valmiuksia itsenäiseen tiedonhakuun (terminologinen tietämys, keskeisten lähteiden tuntemus) sekä vahvistaa kielitaitoa. Kurssi antaa sekä kielitaidollista että kielitiedollista pohjaa tuleville saksan kielen opinnoille.

Sisältö

Kurssilla käsitellään saksan kieliopin keskeiset osa-alueet. Kielen kuvauksen ja sääntöjen ohella käydään läpi keskeinen saksan kielen kuvauksen terminologia sekä suomeksi että saksaksi ja tutustutaan keskeisiin saksankielisiin kielioppeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Pienryhmäopetuksella tarkoitetaan opiskelijatuutoreiden eli ns. kielioppituutoreiden vetämiä harjoitusryhmiä (vrt. A6/S5 Harjoittelu). Kurssin aikana suoritetaan seuraavat osakokeet: I-periodin kirjatentti, luento-opetusperiodien (periodit II, III ja IV) välikokeet ja loppukoe. Luento- ja pienryhmäopetus (periodit II-IV) on mahdollista korvata itsenäisellä opiskelulla (2-osaisella kirjatentillä, josta sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Kaikille yhteinen kirjatentti (periodi I), osallistuminen luento-opetukseen (periodit II-IV) ja pienryhmäopetukseen (periodit I-IV) tai periodien II-IV osuuden korvaava itsenäinen työskentely (2-osainen kirjatentti). Periodin I pienryhmäopetus (1 op) on vapaehtoinen, mutta suositeltava. Läsnäolovelvollisuus lennoilla väh. 80 %. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki em. osiot (periodi I sekä periodit II-IV) on hyväksytysti suoritettu. I-periodin kirjatentti on suoritettava syyslukukauden loppuun mennessä. Pääaineopiskelijoilla suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös, että henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on laadittu. Tähän annetaan ohjausta kurssin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin aloittavan kaikille yhteisen kirjatentin (periodit I) materiaalina on teos Kultalahti/Kultalahti/Lautsila/Luukkainen (2011): Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen. 10.-12. p. WSOY/Sanoma Pro Oy. Luento ja harjoitukset pohjautuvat mm. teoksiin Piitulainen/Lehmus/Sarkola (1998): Saksan kielioppi, Schülerduden, Die Schulgrammatik zum Lernen, Nachschlagen und Üben (2006) ja Duden. Die Grammatik (2006).  Luennot ja harjoitukset (P. II-IV) korvaavan kirjatentin kirjallisuus: em. Piitulainen/Lehmus/Sarkola (1998) ja Schülerduden (2006), s. 30-377. Oheismateriaalina luentomonisteet ja tuutoriryhmien harjoitusmateriaali.

Lisätietoja

Opetuskieli suomi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen